PL  EN  RU

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz
produkcji biomasy do celów energetycznych. Jesteśmy członkiem
Polskiej Izby Biomasy i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej - producent biomasy

Jakość Roku 2013

Polska Izba Biomasy

Izba zrzesza podmioty gospodarcze, które chcą znaleźć swoje miejsce w biznesie, jakim staje się produkcja energii ze źródeł odnawialnych. - Polska Izba Biomasy

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Głównym zadaniem Izby jest działalność na rzecz rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej jak również reprezentowanie interesów swoich członków. - Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Giełda Biomasy i Biopaliw

BioTrade jest platformą, skierowaną do firm działających na rynku odnawialnych źródeł energii, w szczególności rynku biomasy. BioTrade umożliwia kojarzenie partnerów biznesowych, poprzez możliwość składania przez producentów i odbiorców darmowych ogłoszeń. - Giełda Biomasy